STS Genera? Zaruski

D?ugo?? ca?kowita - 28 m
Dane tech

Szeroko?? – 5,8 m

D?ugo?? kad?uba - 25,3 m

Zanurzenie – 3,6 m

Powierzchnia o?aglowania 314 m²

Za?oga – 26 osb

Rok budowy – 1939

Typ – kecz gaflowy

W?a?ciciel – Miasto Gda?sk

Port macierzysty – Gda?sk

Armator – Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Gda?sku


Filmy: