informacje o stowarzyszeniu

Informacje z KRS

Stowarzyszenie "Edukacja pod ?aglami"

00-791 Warszawa
NIP 521-31-27-046
REGON 017187867
KRS  0000027083

W?adze

Zarz?d
Jerzy Jaszczuk - prezes
Szymon Gajewski

Maciej ?ukowski
Marcin St?pniak
Miko?aj Wielowiejski - skarbnik
Piotr Królak - cz?onek ds. morskich

Komisja Rewizyjna
Aleksander Ko?lacz
Zbigniew Stosio
Anna Krawczyk

S?d kole?e?ski
Jerzy Rakowicz
Janusz Kaw?czy?ski
Dominika Pluci?ska
Ola Burchardt
Tomasz Pi?tek

Numer g?ównego konta bankowego

Pekao SA XVIII Oddzia? w Warszawie
82 1240 2063 1111 0010 0472 0862

Pliki do pobrania

statut stowarzyszenia
Sprawozdanie merytoryczne 22.05.2010 – 31.12.2012
za??cznik nr 1 - sprawozdanie 2011-2012 SAILS UEP
za??cznik nr 2 - u?ytkowanie omeg przez Zosta??eglarzem.pl
za??cznik nr 3 - Sprawozdanie ze zbiórki publicznej na rzecz ?aglowca Genera? Zaruski
Sprawozdanie finansowe 2010 - 2012

Sprawozdanie merytoryczne 01.03.08 - 25.03.09
Sprawozdanie merytoryczne SEp? za okres 01.01.2006-22.04.2007
loga polskie
loga angielskie