informacje o stowarzyszeniu

Informacje z KRS

Stowarzyszenie "Edukacja pod Żaglami"

00-791 Warszawa
NIP 521-31-27-046
REGON 017187867
KRS  0000027083

Władze

Zarząd
Jerzy Jaszczuk - prezes
Szymon Gajewski

Maciej Łukowski
Marcin Stępniak
Mikołaj Wielowiejski - skarbnik
Piotr Królak - członek ds. morskich

Komisja Rewizyjna
Aleksander Koślacz
Zbigniew Stosio
Anna Krawczyk

Sąd koleżeński
Jerzy Rakowicz
Janusz Kawęczyński
Dominika Plucińska
Ola Burchardt
Tomasz Piątek

Numer głównego konta bankowego

Pekao SA XVIII Oddział w Warszawie
82 1240 2063 1111 0010 0472 0862

Pliki do pobrania

statut stowarzyszenia
Sprawozdanie merytoryczne 22.05.2010 – 31.12.2012
załącznik nr 1 - sprawozdanie 2011-2012 SAILS UEP
załącznik nr 2 - użytkowanie omeg przez Zostańżeglarzem.pl
załącznik nr 3 - Sprawozdanie ze zbiórki publicznej na rzecz żaglowca Generał Zaruski
Sprawozdanie finansowe 2010 - 2012

Sprawozdanie merytoryczne 01.03.08 - 25.03.09
Sprawozdanie merytoryczne SEpŻ za okres 01.01.2006-22.04.2007
loga polskie
loga angielskie