XVIII Szko?a pod ?aglami

XVIII Szko?a pod ?aglami


XVIII Szko?a pod ?aglami


M?odzie? w wieku od 16 do 19 roku ?ycia zapraszamy na miesi?czny rejs Szko?y pod ?aglami na pok?adzie ?aglowca STS Pogoria.


18 Szko?a pod ?aglami - trasa


trasa: Genua – Valetta (Malta) – Vulcano (Wyspy Liparyjskie) – Cagliari (Sardynia) – Bonifacio (Korsyka) – Genua
UWAGA: trasa mo?e ulec zmianie, na przyk?ad z powodu warunkˇw pogodowych

termin: 15.10.2010 - 14.11.2010