biuletyn ep?

O biuletynie


"Epezetka" to comiesi?czny biuletyn informacyjny dla
cz?onków, wolontariuszy i przyjació? Stowarzyszenia "Edukacja pod ?aglami".
Zamieszczane s? w nim najnowsze wie?ci z ?ycia Stowarzyszenia, plany na
przysz?o?? i relacje z imprez, a tak?e felietony na ogólnie poj?te
tematy marynistyczne oraz praktyczne informacje ?eglarskie.
Serdecznie zapraszam do pobierania i czytania!


Tomasz Pi?tek
Redaktor

Dotychczasowe numery

Numer 01.2008
Numer 12.2007