zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna zako?czona

Stowarzyszenie Edukacja pod ?aglami informuje, ?e 10 marca 2010 zako?czona zosta?a zbiórka funduszy na rzecz odbudowy ?aglowca Genera? Zaruski. W wyniku prowadzonej zbiórki zgromadzono 3 796,12 PLN. Zebrane ?rodki zostan? przeznaczone na zakup wyposa?enia ?aglowca.

Pliki do pobrania

Regulamin prowadzenia zbiórki na rzecz odbudowy ?aglowca Genera? Zaruski
Protokó? otwarcia skarbony