programy edukacyjne

Ogólne założenia programów

 

Programy Szkoły pod Żaglami powstają, aby sprostać oczekiwaniom uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.
Podczas ich opracowywania korzystano z konsultacji z dyrektorami szkół i nauczycielami. Podstawowym założeniem projektu jest realizacja programu dydaktyczno - wychowawczego.

Program wychowawczy – „Szkoła życia”

Nadrzędnym celem Szkół pod żaglami jest pokazane młodzieży alternatywnych metod spędzania czasu, otworzenie ich na nowe dziedziny wiedzy, nieznane aspekty życia. Program wychowawczy jest oparty na zasadach etyki conradowskiej. Solidarność, przyjaźń, odpowiedzialność, odwaga, tolerancja, szacunek
dla drugiego człowieka - to wartości, które stanowią swoisty kodeks obowiązujący podczas rejsu, kodeks, który staje się kręgosłupem moralnym naszych uczniów w ich późniejszym życiu.
Podczas trwania rejsu uczniowie i nauczyciele przebywają cały czas razem, wspólnie pełnią wachty, pracują na statku. Likwiduje to podział czasu na naukę i czas wolny - nauczyciele są do dyspozycji uczniów przez całą dobę. Młodzież, także poza lekcjami, stymulowana jest do prowadzenia obserwacji, dyskusji, rozważenia różnorakich problemów. W Szkole pod Żaglami nauczyciele dążą do wytworzenia indywidualnej relacji uczeń - pedagog. Jest to możliwe, gdyż załoga żaglowca przebywa ze sobą 24 godziny na dobę.
Specyficzne warunki życia na statku - niesprzyjająca pogoda, konieczność fizycznej pracy przy takielunku, prac gospodarczych pod pokładem, przebywanie długi czas w jednej, zamkniętej grupie ludzi na ograniczonej przestrzeni – to drugi czynnik w naturalny sposób pomagający kształtować charaktery uczniów. Miesiąc spędzony na żaglowcu uczy młodych ludzi solidności, cierpliwości, reguł pracy zespołowej
i indywidualnej, tolerancji oraz wytrwałości w dążeniu do celu, rozbudza ciekawość świata i chęć do nauki.
Kontakt z potęgą morza owocuje pokorą i szacunkiem dla sił przyrody.

Program dydaktyczny – „Podróże kształcą”

Specyfika Szkoły pod Żaglami umożliwia zdobywanie wiedzy w sposób praktyczny. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności poprzez świat uczuć, doznań zmysłowych, wyobraźnię i intelekt. Treści programowe ściśle wiążą się z życiem i pracą na morzu, lub z odwiedzanymi portami, aby w pełni wykorzystać fakt przebywania na żaglowcu oraz w historycznych miejscach. Uczniowie podczas żeglugi mają możliwość
prowadzenia różnorodnych obserwacji – astronomicznych, biologicznych, meteorologicznych, etc. – w sposób prostszy i ciekawszy niż w szkolnych ławkach. Podczas wycieczek dydaktycznych realizowane są zajęcia z geografii, historii czy edukacji architektonicznej. W odwiedzanych portach odbywają się spotkania z młodzieżą, których celem jest nauka tolerancji i akceptacji wobec ludzi wyznających różne religie i żyjących w innych realiach kulturowych i geograficznych.
Lekcje na Szkole pod Żaglami to interdyscyplinarne zajęcia prowadzone aktywnymi metodami przez jednego lub dwóch nauczycieli. Celem jest uświadomienie młodzieży, że wiedza stanowi jeden wielki zintegrowany obszar. Korelacja międzyprzedmiotowa uwzględnia różnorodność zainteresowań uczniów, daje im
możliwość wykazania się uzdolnieniami i aktywnością, przybliża szkołę do życia, a ucznia przygotowuje do rozumienia zagadnień w sposób holistyczny. Stymuluje doskonalenie umiejętności komunikacji międzyludzkich i uczy współdziałania w zespołach.

 

Programy do pobrania

Program edukacyjny 14 SpŻ