idea szkoły pod żaglami

Idea Szkoły pod Żaglami


Ideą Szkoły pod Żaglami jest stworzenie młodzieży szansy poszerzenia wiedzy i rozwoju własnej osobowości poprzez realizację autorskiego programu edukacyjnego w czasie miesięcznego rejsu morskiego.

Nauka

- rozbudzenie ciekawości świata i chęci do nauki
- uświadomienie młodzieży, że wiedza stanowi jeden wielki zintegrowany obszar
- przedstawienie i nauczanie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy

Wychowanie

- promowanie wartości takich jak odpowiedzialność, lojalność, cierpliwość oraz wytrwałość w dążeniu do celu
- nauka współpracy i działania w grupie
- pomoc w przełamywaniu słabości
- stworzenie warunków w których naturalnie kreują się autorytety
- reprezentowanie Polski poza granicami kraju

Podróże

- realizacja największego marzenia młodzieży - podróżowania
- pokazanie piękna i potęgi przyrody
- odwiedzanie miejsc o kluczowym znaczeniu dla rozwoju cywilizacji europejskiej
- kontakt z obcymi, egzotycznymi kulturami
- współpraca z młodzieżą w odwiedzanych krajach

Aspekt edukacyjny

Podstawy naszego autorskiego programu edukacyjnego to:

- współdziałanie nauczycieli
- integracja zamiast klasyfikacji wiedzy
- nowe metody edukacyjne
- nauka przez praktyczne zastosowanie nowych wiadomości

Kadra "Szkoły pod Żaglami" współpracuje przy tworzeniu programu i wyborze trasy przez cały rok. Jest to konieczne z uwagi na charakter przygotowywanego materiału.

Podczas rejsu zajęcia zorganizowane są według konkretnych problemów a nie przedmiotów akademickich - lekcje ze wszystkich przedmiotów przenikają się. Temat inspirowany jest obszarem, w którym znajduje się statek, bądź miejscem odwiedzanym przez uczniów (np. w Pompejach młodzież poznaje historię starożytnego Rzymu, na kraterze Santorini uczy się o wulkanach). Prowadzone na morzu lekcje fizyki dotyczą meteorologii czy teorii żeglowania, a biologii - śródziemnomorskiej fauny i flory. Nauka języków obcych opiera się na ich praktycznym wykorzystaniu.

Tradycyjne, sposoby nauczania uzupełniane są o nowe, aktywizujące metody przekazywania wiedzy: pracę w grupach, dyskusję, konkurs, wywiad czy doświadczenie.

Aspekt wychowawczy

Nie bez powodu uczniowie Szkoły pod Żaglami to gimnazjaliści i licealiści. Dla młodych ludzi jest to bardzo ważny w życiu okres. Dojrzewając, szukają własnego miejsca na świecie, zadają pytania, planują przyszłość. Stają się podatni na wpływy, poszukują autorytetów. Nakłada to na nauczycieli Szkół pod Żaglami liczne obowiązki, ale jednocześnie daje ogromne możliwości wychowywania młodzieży.

Kadra Szkoły pod Żaglami to doświadczeni i doskonale przygotowani żeglarze i pedagodzy. Wielu z nich pełni jednocześnie funkcje oficerów i nauczycieli. Podczas całego rejsu przebywają razem z uczniami: pracują na pokładzie, uczestniczą w lekcjach i zwiedzają porty. Dzięki temu są zawsze do dyspozycji uczniów i każdego z nich bardzo dobrze znają.

Drugim wychowawcą jest morze. Udział w Szkole pod Żaglami dla wielu młodych ludzi oznacza często pierwszą w życiu pracę. Dość ciężkie warunki życia na statku - ograniczona przestrzeń życiowa, przebywanie w zamkniętej grupie ludzi na niewielkim terytorium, początkowo choroba morska, zła pogoda, konieczność obsługi żagli, prace gospodarcze pod pokładem itp., w naturalny sposób pomagają kształtować charaktery.

Nasz program daje uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, jakich nigdy nie zapewni tradycyjna szkoła. Miesiąc spędzony na statku uczy tolerancji, odpowiedzialności, samodzielności, działania w grupie. Rejs pomaga często w przełamywaniu własnych słabości, pozwala uwierzyć w siebie. Obcowanie z potęgą morza uczy pokory dla sił przyrody.

Historia Szkoły pod Żaglami

Idea edukacji i wychowania młodzieży pod żaglami nie jest nowa. Pierwszym kapitanem, który zorganizował rejs z młodymi ludźmi w celach edukacyjnych był Alain Villiers.

W Polsce przed wojną kształceniem młodzieży zajmował się gen. Mariusz Zaruski, wykorzystując do tego celu szkuner Zawisza Czarny. Po wojnie inicjatywę nauki pod żaglami podjął Kapitan Krzysztof Baranowski organizując „Szkoły pod Żaglami" na żaglowcach Pogoria i Fryderyk Chopin. Pomysł ten jest również realizowany przez Kanadyjczyków pod nazwą "Class Afloat" na zbudowanym w Polsce żaglowcu Concordia.

Stowarzyszenie „Edukacja pod Żaglami” zostało założone latem 2000 roku. Pomysł jego utworzenia powstał pół roku wcześniej, podczas pierwszej po wielu latach zorganizowanej na żaglowcu Pogoria „Szkoły pod Żaglami". Był to rejs z młodzieżą i nauczycielami 42 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Warszawy.

Mimo że nikt spośród 40-osobowej grupy uczniów i nauczycieli nie był wcześniej na morzu, rejs zakończył się wielkim sukcesem. Formuła "Szkoły pod Żaglami" została doskonale przyjęta przez młodzież - potwierdza to fakt, że rok później uczniowie warszawskiego liceum wrócili na pokład Pogorii. Tym razem organizatorem rejsu było działające już Stowarzyszenie "Edukacja pod Żaglami".