co obejmuje cena rejsu?

Rejs:

Organizator zapewnia zakwaterowanie w kabinach wieloosobowych oraz pełne
wyżywienie (3 posiłki dziennie) podczas pobytu na pokładzie STS Pogoria.

W trakcie trwania Rejsu wszyscy Uczestnicy stanowić będą Załogę STS Pogoria
i podlegać będą przepisom Kodeksu morskiego oraz załączonego
Regulaminu Rejsu. Prosimy o zapoznanie się z dołączonym dokumentem.

Załoga podzielona zostanie na 4 wachty, które pod dowództwem oficerów będą
uczestniczyć we wszystkich pracach STS Pogoria (wachty nawigacyjne,
bosmańskie, gospodarcze, trapowe). Od Uczestników nie jest wymagana
znajomość rzemiosła żeglarskiego. Kadra Rejsu przeprowadzi wszystkie
niezbędne szkolenia wymagane przepisami prawa morskiego oraz szkolenie z
zakresu pracy na masztach (wchodzenie na maszty jest dobrowolne).

Podczas rejsu zrealizowany również zostanie program edukacyjny, specjalnie przygotowany na potrzeby Szkoły pod Żaglami.

Wszystkich uczestników zachęcamy do zapoznania się z załączonym Vademecum, które zawiera istotne informacje na temat organizacji życia na statku, olinowania i ożaglowania oraz właściwego zachowania na pokładzie.

Trasa rejsu:


Rejs rozpoczyna się w Genui i kończy w Genui. Planowane jest zawinięcie do następujących portów: Valetta, Vulcano, Cagliari, Bonifacio. Jeżeli ze względów atmosferycznych wejście do w/w portów będzie niemożliwe to w miarę możliwości wybrane zostaną inne, atrakcyjne miejsca. Czas pobytu w portach będzie uwzględniał przewidywane warunki atmosferyczne. W żeglarstwie (zwłaszcza morskim) bardzo dużo zależy od pogody, a ostateczną decyzję dotyczącą żeglugi podejmuje kapitan statku.

Ubezpieczenie:


W trakcie podróży Organizator gwarantuje:
ubezpieczenie statkowe (KL 20.000USD, NNW 8.000 PLN, rzeczy osobiste 1.000PLN) na czas podróży morskiej zawarte w PZU.
Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Jachtów Morskich są dostępne tutaj.

Dodatkowo prosimy o zabranie na rejs Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej osobom ubezpieczonym lub członkom rodziny ubezpieczonego bezpłatnie przez wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku drobnych dolegliwości Karta ułatwia uzyskanie bezpłatnie, bez dodatkowych formalności, porady lekarskiej.