zespół

Jerzy Jaszczuk (prezes)

Ur. 1947 r. w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej - Wydział Elektryczny; jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. 

Założyciel i prezes Stowarzyszenia "Edukacja pod Żaglami", członek-założyciel Bractwa Kaphornowców, członek Zarządu The Sail Training Association Poland.

W latach 1961-1965 początki żeglarstwa w 165 Warszawskiej Żeglarskiej Drużynie Harcerskiej; w 1969 rejs na "Zawiszy Czarnym" dookoła Islandii; 

W latach 1967-1973 działalność w Warszawskim Yacht - Clubie ZSP (w tym 4 lata komandor klubu), wybudowanie jachtu "Konstanty Maciejewicz", organizacja i (w latach 1972-73) udział w "Pierwszej Polskiej Studenckiej Wyprawie Oceanicznej dookoła Ameryki Południowej"  z  opłynięciem Hornu ze wschodu  na  zachód  i  żeglugą w kanałach Patagonii; w latach 1973-1976 budowa jachtu Gedania oraz organizacja i udział w wyprawie "Do obu Ameryk" z próbą pokonania Przejścia Północno-Zachodniego; 

W latach 1986-1988 praca w ZDG PZŻ na stanowisku uruchomień produkcji dla żeglarstwa i organizacji żeglarskich szlaków mazurskich (Mazurska Operacja Żagiel); w roku 1980 przejęcie żaglowca Pogoria od Telewizji Polskiej do ZG PZŻ i organizacja rejsu na Antarktydę do polskiej stacji PAN; w latach 1981 -1992 zawodowe pływanie w funkcji skippera po Atlantyku i Morzu Śródziemnym na jachtach o dł. od 16 m do 47 m różnych bander; w latach 1987 - 1990 manager grupy regatowej "Kumpelka" klasy mikro (budowa jachtu, dwukrotnie zdobyte Mistrzostwo Świata, trzykrotne Mistrzostwo Polski); w latach 1991-1994 manager i zawodnik grupy regatowej Scorpio w klasie 1 Tony ( 6 miejsce w Mistrzostwach Świata w Hiszpanii i w Polsce, dwukrotne Mistrzostwo Polski ). Od 1997 regularne pływanie jako kapitan na żaglowcu Pogoria z młodzieżą licealną w ramach miesięcznych "Szkół pod Żaglami".

 

Michał Łapiński ("Miś")

Kapitan Jachtowy. Dyrektor Niezależnego Ośrodka Edukacyjno Wychowawczego „Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych”. Absolwent Szkoły Coachów Młodzieżowych. Absolwent Szkoła Trenerów, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Nauczyciel akademicki. Wielokrotny organizator, dyrektor, oficer oraz nauczyciel „Szkół pod Żaglami”. Doktor  Agronomii,  Katedry Diagnostyki i Patofizjologii Roślin Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Studium Pedagogicznego UWM Olsztyn. Uczestnik czteromiesięcznej „Szkoły pod Żaglami” Krzysztofa Baranowskiego w 1994. r. Wiceprezes Stowarzyszenia "Edukacja pod Żaglami” w latach 2004 - 2008, członek Sail Training Association Poland.

 

Łukasz Piątek ("Gadget") 

Ur. 1981 r. w Warszawie. Architekt, asystent na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Współautor projektu odbudowy żaglowca "Generał Zaruski". W latach 2004-2013 r. wiceprezes Stowarzyszenia "Edukacja pod Żaglami", od 2005 r. członek Sail Training Association Poland (w latach 2006-2010 r. członek zarządu STAP); kapitan jachtowy, morski sternik motorowodny;

Od 1999 r. żegluje w funkcji załogi, starszego wachty, bosmana oraz (obecnie) oficera na żaglowcu Pogoria; dyrektor wielu "Szkół pod Żaglami" gdzie  prowadził  kurs matematyki, fizyki, historii architektury i edukacji architektonicznej.

 

Marcin Dobrowolski 

Ur. 1982 r. Oficer nawigator w marynarce handlowej. Absolwent kierunku Nawigacja w Szkole Morskiej w Gdyni Sp. z o. o.; kapitan jachtowy; absolwent Chrześcijańskiej „Szkoły pod Żaglami" na s/y „Fryderyk Chopin”; członek Stowarzyszenia „Edukacja pod Żaglami", Sail Training Association Poland i Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica". Student Akademii Morskiej w Gdyni. 

Hobby: książki, rower, góry i duże statki.

 

Marta Markiewicz 

Ur. 1982 r. w Warszawie. Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim; uczestniczka rejsu na STS Fryderyk Chopin w ramach Balic University Programme; w 2005 r. kurs edukacji ekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym; nauczycielka biologii i chemii podczas rejsu edukacyjnego dla LO im. Cecylii Plater-Zyberkówny na STS Pogoria w maju 2007 r.; współorganizatorka autorskich wyjazdów edukacyjnych „Zielona Szkoła w Urwitałcie” dla młodzieży z LO im. Stefana Batorego w Warszawie. 
Z zamiłowania biolog-przyrodnik, z wyboru dziennikarka. 

Hobby: jeździectwo, ekologia morza, nurkowanie, fotografia.

 

Anna Krawczyk 

Ur. 1987 r. w Warszawie. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego; członek Stowarzyszenia "Edukacja pod Żaglami"; absolwentka VIII Szkoły pod Żaglami, uczestnik rejsów na STS Pogoria w charakterze załogi, starszego wachty, tłumacza; sternik jachtowy; 

Hobby: żeglarstwo, architektura, animacja.

 

Piotr Królak 

Ur. 1984 r. w Lublinie. Student Geografii na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego; uczestnik Fakultatywnego Kursu Pedagogicznego, członek Studenckiego Koła Naukowego Geografów; jachtowy sternik morski, instruktor na rejsach i obozach żeglarskich; uczestnik rejsów na STS Pogoria w funkcji załogi, oficera wachtowego i nauczyciela przedmiotów przyrodniczych.

Zainteresowania: meteorologia, żeglarstwo, autostop, aikido.

 

Tomasz Piątek ("Czwartek")

Ur. 1988 r. w Warszawie. Magister socjologii, student Międzywydziałowych   Interdyscyplinarnych  Studiów  Doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji oraz pedagogika krytyczna. Absolwent VI  i  VII Szkoły pod Żaglami, nauczyciel historii i WOS-u na XIV Szkole pod Żaglami i dyrektor XVIII Szkoły pod Żaglami.  Jachtowy sternik morski.  Zainteresowania: podróże morskie i lądowe, fotografia, piłka nożna.

 

Wojciech Wilk 

Ur. 1971 w Siemianowicach Śląskich. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach  –  kierunek Rehabilitacja; kapitan jachtowy i motorowodny, instruktor żeglarstwa; brał udział w ponad 50 rejsach na stanowisku kapitana jachtów żaglowych i żaglowców szkolnych; 4-krotny kapitan i nauczyciel nawigacji podczas “Szkół pod Żaglami” na STS Pogoria i s/y Elektra.

 

Lista członków Stowarzyszenia

lista czlonkow stowarzyszenia